Przetłumacz tekst na język angielski
PILNA SPRAWA NA JUTRO!!!
Pierwszego czerwca o godzinie 1.40(po południu)Tom Crues siedział w swoim domu.Był bardzo zdenerwowany i podniecony.Ten dzień miał być najważniejszym dniem w jego życiu, ponieważ miał ożenić się z piękną piosenkarką Jennifer Lopez. Ślub miał się odbyć w kościele na ulicy Queen Street o 2.30(po południu)Tom zaczął się ubierać. włożył swój nowy smoking, buty, zaczął zakładać krawat.Zdenerwowanie zaczęło się wzmagać.Z nerwów zaczął obgryzać paznokcie. Nagle przyszła mu do głowy dziwna myśl-po co właściwie chce się żenić?. Już widział jak będzie wyglądać jego życie za pięć lat.będzie musiał bardzo ciężko pracować, opiekować się dziećmi...odegnał te myśli tak szybko, jak szybko się pojawiły.
przed czasem wyszedł z domu, zamówił taksówkę i w roztargnieniu zamiast pojechać na ulicę Queen Street pojechał na King Street. Szybko wysiadł z taksówki i wszedł do kościoła. Szedł pewnym krokiem wiedząc, że za chwile zobaczy swą ukochaną. Jednak zamiast zobaczyć swą ukochaną Jenny zobaczył..Suzan dziewczynę, z którą zerwał rok temu. patrzył na nią szeroko otwartymi oczami i nagle gdy szok minął zaczął krzyczeć!!!Potem ruszył biegiem do wyjścia zatrzymał motor, który akurat tamtędy przejeżdżał i kazał mu się zawieść pod Queen Street. Motocyklista spełnił polecenie pana młodego. tom szczęśliwy i trochę spóźniony dotarł do swej wybranki, która zdenerwowana zaczęła sądzić , że tom ucieknie. Oboje szczęśliwi wzięli ślub, po którym odbyło się wesele. Po roku tom i jenifer urodził się syn- Jack. (na końcu)Potem żyli długo i szczęśliwie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T23:38:59+01:00
Proszę bardzo :) Cieszę się, że mogłam pomóc. Liczę na NAJ ;)

First day of June at 1.40 (pm) Tom Crues sat in his domu.Był very upset and podniecony.Ten day to be the most important day in his life because he had to marry a beautiful singer Jennifer Lopez. The wedding was to take place in a church on the street Queen Street at 2.30 (pm) Tom began to dress. he put his new tuxedo, shoes, began to assume a tie. Excitement began do.Z nerves began to bite one's nails. Suddenly came into his mind a strange idea-what actually want to marry?. Already seen how his life would look like in five years. Will have to work very hard, look after their children ...he these thoughts as fast as emerged.
Before the time he left home, ordered a taxi and distraction instead of going out into the street Queen Street went on King Street. Quickly got out of the taxi and went to church. He walked a step, knowing that for a moment see his beloved. But rather than see his beloved Jenny saw. Suzan girl that broke up a year ago. looked at her wide-open eyes, and suddenly expired when the shock began to shout!!! Then I went over to the starting motor stopped, who was passing that way and told him to fail at Queen Street. Motorcycle fulfilled to the bridegroom. Volume happy and a little late arriving to his wybranki, who nervously began to believe that the volume of escape. Both happy married, after which the wedding took place. After a year Tom and Jenifer was born the son of Jack (at the end). And live happily ever after.