Odpowiedzi

2010-03-15T18:47:19+01:00
Sytuacja współczesnego świata, który chce budować rzeczywistość bez Boga, domaga się głębokiej przemiany. Może ona zaistnieć jako owoc nowego stylu myślenia i wartościowania, powracającego do korzeni prawdy o świecie i człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Do współczesnego świata, w którym jest wiele dobra, ale i zła, zrodzonego w oddaleniu od Boga i współtworzącego cywilizację śmierci, Kościół zwraca się z niezmienną swoją nauką, ukazującą osobę ludzką jako istotny punkt odniesienia w cywilizacji godnej człowieka i przez niego tworzonej. Dlatego należy we współczesnym świecie wskazywać na odnowę ludzkiego serca jako warunek sine qua non budowania świata, w którym zostanie uratowany człowiek, zagrożony w swym jestestwie.

W obszarze zainteresowania się cywilizacją życia kluczowym terminem jest słowo "nawrócenie". Nawrócenie ludzkiego serca do Boga, do praw- dy o swoim człowieczeństwie jest drogą do uratowania współczesnej cywilizacji, a w niej także człowieka, który przecież sam siebie nie może do końca zrozumieć bez Chrystusa. Stąd słowa papieża Jana Pawła II, że człowieka należy "mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu" , mają szczególne znaczenie w świecie stechnicyzowanym i mało wrażliwym na wartości duchowe. Dopiero bowiem człowiek wewnętrznie przemieniony może tworzyć w duchu Chrystusowej Ewangelii świat bardziej ludzki.
1 5 1
2010-03-15T18:53:18+01:00
Człowiek domaga się nieograniczonej wolności w swoim życiu.
nie koniecznie ta wolność jest adekwatna do przykazań religinych.
bóg domaga się od człowieka absolutnego posłuszeństwa przez wypełnianie przykazań
ustanowionych przez niego przed wiekami.bóg dał nam ludziom wolną wolę,
abyśmy kroczyli przez życie według swoich przekonań, ale człowiek nie zawsze
ustosunkowuje się do przykazań np traktuje wolność w sposób krzywdzący wobec innego
człowieka.poprzez przykazania bóg domaga się od nas przede wszystkim
szacunku dla bliźniego.na drugim miejscu jest uczęszczanie do kościoła i udział
zupełny w mszy przez wypełnianie obowiązku w sakramentach świętych tj.
spowiedź, komunia św.
bóg chce aby człowiek po odejściu z tego świata zjednoczył się z nim.
człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego że styl życia
jaki prowadzi- szczególnie w obecnych czasach nie jest odpowiedni z bożym życzeniem
dlatego chce abyśmy zmienili się póki jeszcze możemy za życia, bo nikt z nas
nie wie kiedy nadejdzie koniec naszego życia.
1 5 1