Odpowiedzi

2009-10-25T18:40:00+01:00
Według mnie bez muzyki nasze życie stałoby zupełnie inne… szare, nudne i w ogóle trudne. Ja osobiście nie wyobrażam sobie poranka bez jakiejś muzyki towarzyszącej mi np. przy szykowaniu się do szkoły. Ale muzyka nie służy tylko do poprawienia nam nastroju. Muzyka w naszym życiu odgrywa ogromną rolę, dostrzegamy ja również, w historii czy literaturze.

telefoniczna
bezpośrednia
przez internet
2009-10-25T18:59:14+01:00
1.According to me without music, our lives would become a completely different ... gray, boring, and generally difficult. I personally can not imagine the morning without any music accompanying me for example, when the ranks tos chool. But music is not only to improve our mood. Music in our lives plays a huge role, I also can see in history or literature.
2.We distinguish various types of communication but some of them are: phone, direct, by internet.Sposoby communication: oral communication, written communications, non-verbal communication.