Zad 14 str.181 Podręcznik
Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów.
"Ogłaszam grzybobranie!!!!!"
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzyb trujący odbiore 3 talary.
Hrabia Barszczyk.

Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:30:40+01:00
8 trujacych

42 dobrych

42+8=50 grzybow

8*3= -24 talarow
42 dobre grzyby= 42 talary
42-24=18
78 1 78
2010-03-15T18:32:09+01:00
X-ilość grzybów jadalnych
y-ilość grzybów trujących
x+y=50
x=50-y

1*x-3*y=18
x-3y=18
podstawiamy pod x
50-y-3y=18
-4y=18-50
-4y=-32/:(-4)
y=8-tyle trujących

x=50-8
x=42-tyle jadalnych

spr.
x-3y=18
42-3*8=18
42-24=18
18=18
L=p
Odp.Antek przyniósł 42 grzyby jadalne i 8 trujących
149 3 149