Odpowiedzi

2010-03-15T18:34:45+01:00
Kwasami:solnym,azotowym(V),siarkowym(VI),fosforowym(V).
a)tlenek sodu
Na2o +2 Hcl -> 2nacl + h2o
na2O + h2so4 _ na2so4 + h2o
Na2O + 2hno3 _> 2nano3+ h2o
3na2o + 2h3po4 -> 2na3po4 + 3h2o

b)tlenek magnezu
MgO +2 Hcl -> mgcl2 + h2o
MgO + h2so4 _ mgso4+ h2o
MgO + 2hno3 _> mg(no3)2+ h2o
3MgO + 2h3po4 -> mg3(po4)2+ 3h2o
2 3 2
2010-03-15T18:36:59+01:00
A) Na₂O + 2HCl → 2NaCl + H₂O
Na₂O + 2HNO₃→ 2NaNO₃ + H₂O
Na₂O + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O
3Na₂O + 2H₃PO₄ → 2Na₃PO₄ + 3H₂O

b)MgO + 2HCl→ MgCl₂ + H₂O
MgO + 2HNO₃→ Mg(NO₃)₂ + H₂O
MgO + H₂SO₄→ MgSO₄ + H₂O
3MgO + 2H₃PO₄→ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O
1 5 1