Zad.1
Tworząca stożka o długości 12 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30stopni. Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość tego stożka.
Zad.2
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej stożka, którego pole podstawy jest równe 36πcm², a kąt rozwarcia stożka ma miarę 60 stopni.
Zad.3
Oblicz pole powierzchni i objętości kuli o promieniu 100 cm.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:04:31+01:00
Zad1
l=12
r=6√3
h=6
V=1/3×π×(6√3)²×6
V=1/3×108×6
V=108×2
V=216cm³
Pc=π(6√3)²+π×6√3×12
Pc=108π+72√3π
Pc=180√3πcm²
Zad2
πr²=36πcm²/÷π
r²=36
r=√36
r=6
h=6√3
l=12
V=1/3×π×6²×6√3
V=36π×2√3
V=72√3πcm³
Pc=π×6²+π×6×12
Pc=36π+72π
Pc=108πcm²

Zad3
r=100
V=4/3×π×100³
V=4/3×π×1000000
V=4000000π/3
V=1333333 1/3π cm³

Pc=4×π×100²
Pc=4π×10000
Pc=40000πcm²
2 3 2
2010-03-15T19:09:25+01:00
H=a
l=2a 90(stopni) --> 2a --> 12 cm
r= a√3 30(stopni) --> a --> 6 cm
60(stopni) --> a√3 --> 6√3 cm
P(powieszchni bocznej)= πrl
P= π 6√3x12
P= 72√3 π cm2

V= 1/3 x πr2 x h
V= 1/3 x (6√3)2 x 6 -->ta dwójka za nawiasem to potęga, możesz skrócić 6 z 3.
V= 351 x 2
V= 702 cm3

3.
V = 4/3 π R3
V= 4/3 π 100 3 --> ta trójka po 100 to potęga
V= 4000000/3 π cm3

P= 4 πR2 --> Ta dwójka to potęga
P = 4 π 100 --> Ta dwójka to potęga
P= 4 0000 π cm22 3 2