Odpowiedzi

2010-03-15T18:40:20+01:00
Raiffeisen Bank,
BGK,
Kredyt Bank,
Bank Handlowy w Warszawie,
Bank Millennium,
Bank Zachodni WBK,
ING Bank Śląski,
BRE Bank,
Bank Pekao,
Bank PKO BP.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:42:26+01:00
1PKO BP
2PKO SA
3Milleniu
4GETIN BANK
5GE MONEY BANK
6KREDYT BANK
7BANK BPH
8BRE BANK
9ING BANK ŚLĄSKi
10BANK HANDLOWY


Główne zasady działania i funkcje banku określa ustawa o prawie bankowym. Mówi ona, że banki w swojej działalności są samodzielne oraz mają same się finansować. Ich zadaniami jest przechowywanie pieniędzy klientów, udzielanie pożyczek i prowadzenie rozliczeń. Jak wiadomo każdy banki podlega bankowi centralnemu. W przypadku naszego kraju jest to Narodowy Bank Polski. Jego kontrola sprowadza się jednak do nadzoru ogólnego, a jednostkowe decyzje należą do zarządów banków komercyjnych. Prawo bankowe wprowadza również zasadę konkurencyjności, która ustala równe prawa i możliwości pracy wszystkim bankom. Kolejną zasadą jest zasada samofinansowania. Mówi ona, że banki nie są finansowane z budżetu państwa. Same mają zadbać o swoje finanse w postaci dochodów i przychodów. Ostatnią zasadą, którą banki powinny przestrzegać jest zasada komercjalizacji. Oznacza ona, że banki muszą wypracowywać jak największe zyski, przy jak najmniejszych wydatkach i stratach. Oczywiście musi się to pokrywać z bieżącą płynnością finansową banku.