Odpowiedzi

2010-03-15T18:37:35+01:00
Ek=m*vdo2/2
m=2*Ek/vdokwadratu
m=2*10/4=5kg
2010-03-15T18:39:48+01:00
Ek=mu2/2
m=ek/u2*2
m=10j/2m/s*2
m=10j/4*m/s
m=2,5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:42:00+01:00
Dane:
Ek=10J
V=2m/s2
Szukane:
m=?
Rozwiazanie:
Ek=m*v2/2 /*2
2Ek=mv2 /v2
m=2Ek/v2
m=20/4=5 kg