Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T19:13:24+01:00
Nazwa mchu występujaca na dachach i drzewach wielkopolski:należą: borześlad zwisły, brodawkowiec czysty, brodek murowy, dzióbek rozwarty, fałdownik
nastroszony, gajnik lśniący, krótkosz pospolity, krótkosz wyblakły, krzywoszyj rozesłany, mokradłoszka zaostrzona, pędzliczek wiejscki, płaskomerzyk
falisty, płaskomerzyk pokrewny, płonnik jałowcowaty, prątnik srebrzysty, rokietnik pospolity, wiewiórecznik mały, zęboróg czerwonawy. Dobre warunki rozwoju ma także flora epifityczna (czyli nadrzewna), m. in. Kedzierzawiec wąsaty, namurnik jedwabisty, prostozębek górski, borześlad
zwisły; występuje ona głównie w lewobrzeżnej części użytku, gdzie sprzyja im wielka liczba drzew liściastych oraz większa wilgotność powietrza.