Ex.6
Pomóżcie prosze nie mam pojęcia jak zrobić to zadanie i nie wiem o co chodzi a to na jutro dam Naj pomózcie

Use these adjectives to make sentences about places in your country :
big,cold,small,quiet,modern,noisy,cheap,dangerous,sunny,
exciting,dirty,clean,boring,expensive,crowded.

- .... is bigger than ... . ... is the biggest city in the country .


Ex.7
Make comparisons ,as in the example .
1 Rome / london /Paris (expensive)
A: Rome is very expensive .
B:Yes,but London is much more expensive than Rome .
A: Paris is the most expensive of all three.

2 New York /Tokyo/Mexico City ( crowded )
3 the Holton / the Sheraton / the Ritz . ( luxurious )
4 London / Rome / Athens ( old)
5 Sudan/ Egypt / Arizona (sunny)
6 cars / trains / aeroplanes (noisy)

ktoś pomoże ? wiem żę to dużo pisania ale wynagrodze ja napradę nie wiem jak to zrobić jestem cienka z ang

2

Odpowiedzi

2010-03-15T18:46:12+01:00
6. Our mountains are big,cold,dangerous and expensive.
Our lake's are small,quiet and dirty.
4 1 4
2010-03-15T18:48:12+01:00
Skorzystaj z tych przymiotników do zdania o miejscach w kraju:
duża, zimno, małe, ciche, nowoczesne, hałaśliwe, tanie, niebezpieczne, słoneczny
ekscytujące, brudne, czyste, nudne, drogie, zatłoczone.

- .... jest większa niż ... . ... jest największym miastem w kraju.

Ex.7
Porównania Sprawdź, jak w przykładzie.
1 Rzym / Londyn / Paryż (drogie)
: Rzym jest bardzo kosztowne.
B: Tak, ale Londyn jest znacznie droższe niż Rzym.
: Paryż jest najdroższym ze wszystkich trzech.

2 New York / Tokyo / Mexico City (zatłoczonych)
3 Holton / Sheraton / Ritz. (Luksusowe)
4 Londyn-Rzym-Ateny (stary)
5 Sudan / Egipt / Arizona (słoneczne)
6 samochodów / pociągi / samoloty (noisy)
4 1 4