Przetułamcz zadania
1 mój przyjaciel często odwiedza galerir sztuki i wystawy
2 ja nie rozumiem instrukcji
3 Wiliam szeksipr był wspaniałym dramatopisarzem
4 czy mogęużyć twojego slownika
5 w szkole używamy podręczników i słowników
6 lubię malować krajobraz i martwą naturę
7magazyny filmowe maja recenzje
8 scena to miejsce gzie występuje aktor
9 dobrze napisana powieść jest zazwyczaj bescellerem
10 wykonawyc otrrzymali owację na stojąco
11moja siostra jest molem ksiązkowym
12 lubię kryminała o zaskakującym zakończeniu
13 na płycie znajduje się 12 utworów


prosze potrzebne na jutro :):):):):):) :*

1

Odpowiedzi

2010-03-15T18:54:23+01:00
1. My friend often visits an art galleries and exhibitions.
2. I don't understand the instruction.
3. Wiliam szeksipr was a wonderful dramatist.
4. Can I use your Dictionary?
5. At school we are using textbooks and dictionaries.
6. I like to paint the landscape and the still life.
7. Film magazines have reviews.
8. A stage is a place where the actor is acting.
9. Well the written novel is usually a best-seller.
10. Contractors received standing ovations.
11. My sister is a bookworm.
12. I like the crime novel about the surprising ending.
13. Twelve works are on a surface.

MAM NADZIEJĘ ŻE POMOGŁEM.
1 5 1