Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T18:47:58+01:00
Preambuła jest to wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznym (np. umowy międzynarodowe, konstytucje), opisuje okoliczności wydania aktu oraz określa cele, jakim powinna słuzyć
Przykładem mogą być preambuły do Karty Narodów Zjednoczonych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czy Konstytucji Stanów Zjednoczonych a także do ustawy o języku polskim.