1.Lodołamacz o masie 20t poruszający się z prędkością 5m/s uderza w bryłę lodu i zaczyna ją pchać z prędkością
2m/s. Jaką masę ma bryła lodowa?
2.O ile zmieni się energia kinetyczna pocisku o masie 20g, który poruszając się w z prędkością 600m/s przebija
drzewo i wylatuje z niego z prędkością 400m/s? Jaką pracę wykonały siły oporów drewna?
3.Jaka jest długość fali dźwiękowej o częstotliwości 100Hz, poruszającej się z prędkością 340m/s?

3

Odpowiedzi

2010-03-15T19:00:29+01:00
Zad 1
Z zasady zachowania pędu
Mv₁=(M+m)v₂
M=20000 kg v₁=5 m/s v₂=2 m/s m=?
Mv₁=Mv₂+mv₂
Mv₁-Mv₂=mv₂
M(v₁-v₂)/v₂=m
20000*3/2=30000 kg
Zad 2
m=0,02 kg
E₁=mv²/2 = 0,02*600²/2 = 3600 J
E₂=0,02*400²/2 = 1600 J
różnica energii = 3600-1600=2000 J róznica ta jest równa pracy siły oporów drewna (chociaż nie koniecznie bo część idzie na ogrzanie)
Zad 3
f=v/λ
λ=v/f=340/100=3,4 m
1 5 1
2010-03-15T19:07:35+01:00
2. Dane: m= 20g= 0.02kg Szukane: Ek =? Wzór×
v= 600m/s Ek= ½×m×v²

obliczenia:
Ek= ½ × 0.02kg × (600m/s)² = 0.01kg × 360000m²/s²= 3600J
1 4 1
2010-03-15T19:33:42+01:00
Zadanie w załączniku
ujemny wynik przy pracy oporów to znaczy zę działają przeciwnie do wektora prędkości
1 5 1