A) Ile liczb naturalnych spełnia nierówność x≤7 ?
b) Ile liczb całkowitych ujemnych spełnia nierówność x>-8 ?
c) Ile liczb całkowitych dodatnich spełnia nierówność x<100 ?


(jeszcze jedno zadańko):

Zapisz symbolicznie, używając znaków ≤, ≥, < lub > :

a) liczba y jest nie większa niż 2
b) liczba a nie przekracza 7
c) liczba b jest nie mniejsza niż -1
d) liczba w jest równa co najmniej 8
e) liczba t jest co najwyżej równa 10
f) liczba x jest ujemna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:31:18+01:00
1.
a)7,6,5,4,3,2,1
b)-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1
c)99,98.... do 1

2.
a) y≤2
b) a≤7
c) b≥-1
d) w≥8
e) t≤10
f) x<-1

PS: Powinno być dobrze :D mam 5 z matmy. A tak wogule trochę dziwne to zadanko :)
3 4 3