Odpowiedzi

2010-03-15T19:21:54+01:00
Oddychanie komórkowe polega na rozkłądzie związków organicznych w celu uzyskania energii .

Typy oddychania komórkowego:
a) oddychanie tlenowe - to rozkład pokarmu poprzez jego utlenienie w mitochondrium. Organizmy oddychające tlenowo to aeroby np. człowiek, kot.

Reakcja oddychania tlenowego
C6 H12 06 + 6O2 ----> energia + 6CO2 + 6H2O

b) oddychanie beztlenowe czyli fermentacja, to rozkład pokarmu w celu uzyskania energii bez udziału tlenu .Organizmy oddychające beztlenowo to anaeroby np. drożdże, tasiemiec .Przykłady fermentacji, czyli oddychania beztlenowego :
a) fermentacja alkoholowa drożdży

drożdże + cukier --odpowiednia temp.--> energia + C2 H5 OH + CO2

b) fermentacja w mięśniach szkieletowych człowieka przy niedoborze tlenu

cukier(glukoza) ------> kwas mlekowy + energiaOddychanie beztlenowe, czyli fermentacja jest nieopłacalne energetycznie .

14 3 14