Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:16:06+01:00
1.Ptaki narażone są na śmierć po zetknięciu z samolotami, przy braku pożywienia, złych warunkach atmosferycznych. Ptak, któremu braknie już sił na dalszą drogę, ginie. Znaczna część ptaków wędrownych pada ofiarą myśliwych. Silne wiaty(zamiecie , zawieje)
2.- należy wzmóc praktyczną ochronę niektórych gatunków przed kłusownictwem
- ochrona naturalnych terenów podatnych na degradację, a stanowiących podstawowe siedlisko dla danego gatunku ptaka
- zakaz wstępu na te tereny przez turystów
- utrzymanie ochrony gatunkowej i rozszerzenie ochrony rezerwatowej
- obejmowanie stanowisk lęgowych ochroną sezonową
- zwiększenie ilości budowanych sztucznych gniazd
- objęcie ochroną rezerwatową większej ilości terenów w kraju
- propagowanie i realizowanie ochrony starych dziuplastych drzewostanów i pojedynczych drzew
- zawieszanie budek lęgowych
- wyeliminowanie szkodliwych dla ptaków środków chemicznych stosowanych w rolnictwie i przemyśle
- ciągła opieka nad koloniami w okresie lęgowym
- propagowanie ochrony gatunków na terenach ich występowania poprzez wydawanie folderów, ulotek i plakatów
- wzmożona kontrola działalności organizacji myśliwskich
- zakładanie nowych kółek i organizacji zajmujących się ochroną ptaków
- wpisanie na listę gatunków zagrożonych gatunków o małej liczebności
- propagowanie idei ochrony nie tylko ptaków, ale całej przyrody ożywionej i nieożywionej wśród najmłodszych
2 3 2