Do czego sluza rownania.
1. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a)Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
b)Liczba x jest o 5 wieksza od liczby 9.
c)Liczba 12 jest o x wieksza od liczby 7.
d)Podwojona liczba x jest o 5 wieksza od ¾ liczby x.
e)Roznica polowy liczby x i liczby 1 jest rowna ½.
f)Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest rowny podwojonej liczbie x.
g)Roznica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼.

2. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a)5% liczby x jest rowne 10.
b)Liczba x stanowi 5% liczby 10.
c)Liczba o 5% wieksza od x jest rowna 10.
d)Liczba o 5% mniejsza od x jest rowna 10.
e)Liczba x jest o 5% wieksza od liczby 10.
f)Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10.
g)Liczba x jest o 130% wieksza od liczby 10.

3. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a) Ania dostala x zlotych wydala polowe i zostalo jej 3 zl.
b) Michal ma x lat trzy razy wiecej niz 10 lat temu.
c)Obwod kwadratu o boku a jest o 10 cm wiekszy niz dlugosc boku.
d)W lesie bylo x łosi; urodzily sie 4 mlode i liczba łosi wzrosla o 20%.
e)W parki rosnie x drzew, 2% z nich stanowia trzy lipy.
f)Komputer kosztuje tylko x złotych ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłacić zł.

Pomóżcie mi proszeee mam to na jutro.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:07:31+01:00
1. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a)Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
17=x-3
b)Liczba x jest o 5 wieksza od liczby 9.
x=9+5
c)Liczba 12 jest o x wieksza od liczby 7.
12=7+x
d)Podwojona liczba x jest o 5 wieksza od ¾ liczby x.
2x=3/4x+5
e)Roznica polowy liczby x i liczby 1 jest rowna ½.
1/2x-1=1/2
f)Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest rowny podwojonej liczbie x.
(x+5)kwadrat=2x
g)Roznica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼.
x-x2=1/4

2. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a)5% liczby x jest rowne 10.
0,05x=10
b)Liczba x stanowi 5% liczby 10.
x=0,05x*10
c)Liczba o 5% wieksza od x jest rowna 10.
x+0,05x=10
d)Liczba o 5% mniejsza od x jest rowna 10.
x-0,05x=10
e)Liczba x jest o 5% wieksza od liczby 10.
x=0,05x*10
f)Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10.
x=10-0,05x
g)Liczba x jest o 130% wieksza od liczby 10.
x=10+1,3x

3. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a) Ania dostala x zlotych wydala polowe i zostalo jej 3 zl.
x-1/2x=3zł
b) Michal ma x lat trzy razy wiecej niz 10 lat temu.
x-10=3(x-10)
c)Obwod kwadratu o boku a jest o 10 cm wiekszy niz dlugosc boku.
4a=a+10
d)W lesie bylo x łosi; urodzily sie 4 mlode i liczba łosi wzrosla o 20%.
x+4=0,2(x+4)
e)W parki rosnie x drzew, 2% z nich stanowia trzy lipy.
0,02x=3
f)Komputer kosztuje tylko x złotych ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłacić zł.
x+0,22x=zł --?
67 4 67
2010-03-15T19:21:05+01:00
1. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a)Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
b)Liczba x jest o 5 wieksza od liczby 9.
c)Liczba 12 jest o x wieksza od liczby 7.
d)Podwojona liczba x jest o 5 wieksza od ¾ liczby x.
e)Roznica polowy liczby x i liczby 1 jest rowna ½.
f)Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest rowny podwojonej liczbie x.
g)Roznica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼.
___________________

1.
a)x-3=17
b)x=9+5
c)7+x=12
d)2x=3/4x+5
e)1/2x-1=1/2
f)(x+5)^=2x ^- to jest kwadrat
g)x-x^=1/4

2. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a)5% liczby x jest rowne 10.
b)Liczba x stanowi 5% liczby 10.
c)Liczba o 5% wieksza od x jest rowna 10.
d)Liczba o 5% mniejsza od x jest rowna 10.
e)Liczba x jest o 5% wieksza od liczby 10.
f)Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10.
g)Liczba x jest o 130% wieksza od liczby 10.
_______________

2.
a)0,05x=10
b)x=0,05x*10
c)x+0,05x=10
d)x-0,05x=10
e)x=0,05x*10
f)x=10-0,05x
g)x=10+1,3x


3. Zapisz zdanie w postaci rownania.
a) Ania dostala x zlotych wydala polowe i zostalo jej 3 zl.
b) Michal ma x lat trzy razy wiecej niz 10 lat temu.
c)Obwod kwadratu o boku a jest o 10 cm wiekszy niz dlugosc boku.
d)W lesie bylo x łosi; urodzily sie 4 mlode i liczba łosi wzrosla o 20%.
e)W parki rosnie x drzew, 2% z nich stanowia trzy lipy.
f)Komputer kosztuje tylko x złotych ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłacić zł.
__________________________

3.
a)x-1/2x=3zł ok. bo pomyliła mi się kreska ułamkowa
b)x-10=3(x-10)
c)4a=a+10
d)x+4=0,2(x+4)
e)0,02x=3
f)x+0,22x=zł
23 3 23