Odpowiedzi

2009-10-25T23:16:29+01:00
1)http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewczyna_z_per%C5%82%C4%85
2)http://pl.wikipedia.org/wiki/Powr%C3%B3t_syna_marnotrawnego
3)
Wesoły pijak

Wybierał modne motywy rodzajowe - ludzi palących tytoń, pijących, muzykantów oraz rybaków, nadawał im cechy portretowe z pewną dosadnością psychologiczną. Był twórcą ponad 100 portretów pojedynczych oraz licznych portretów zbiorowych, w których reprezentował prawa tego gatunku malarstwa, stanowiącego specjalność amsterdamczyków. Harmonijnie komponował postacie wokół osoby najważniejszej, unikając niebezpieczeństwa stereotypu kostiumologicznego, jakie stwarza powielony kilkakrotnie mundur lub czarny ubiór z kryzą, toteż duże znaczenie w arcydziełach Halsa mają takie elementy, jak sztandary, wstęgi, broń.

W ostatnim okresie twórczości zbliżył się do rembrandtowskiej koncepcji światłocienia, pewnego patosu i pogłębionego psychologizmu. Koncentrował się na wyrazie twarzy oraz dłoni, eksponując zmiany spowodowane przez starość.

Artysta wywarł ogromny wpływ na rozwój holenderskiego malarstwa portretowego, a eksperymenty z fakturą płótna stanowiły fascynację dla impresjonistów. Jego uczniami i kontynuatorami byli: brat Dick (1591-1656) oraz synowie: Claes, Harmen i Frans.