Objaśnij jakie występują przemiany energii piłki puszczonej z pewnej wysokości odbijającej się od podłogi i wznoszącej się po tym odbiciu du góry


Dwa jednakowe wiadra z wodą umieszczono na dachu, jedno wniesiono po schodach a drugie wciągnięto za pomocą bloku nieruchomego. porównaj energie potencjalne tych wiader

pilne szybko!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T06:53:53+01:00
Witaj
1.
Ep ciężkości---->Ek---->Ep sprężyst.----->Ek----->Ep ciężkości

2.
Ep obu jednakowych wiader na tej samej wysokości są jednakowe ponieważ
w zachowawczym polu potencjalnym zmiany Ep dla takich samych ciał nie zale-
ża od drogi, a jedynie od położenia początkowego i końcowego.

........................pozdrawiam