Odpowiedzi

2009-10-26T07:53:47+01:00
Od najmłodszych lat dziecko normalnie ujawnia potrzebę nieustannego przekraczania swego aktualnego stanu rozwojowego. Tę potrzebę rozwojową dziecka w formie dążenia do różnych osiągnięć należy uszanować i otoczyć opieką. Łatwo, bowiem jest zgasić w dziecku jego potrzebę swobodnej aktywności.

Rodzina, stwarzając dziecku odpowiednio stymulujące środowisko, kształtuje jego możliwości poznawcze. Dzięki staraniom rodziców uczy się dziecko skupienia, pokonywania trudności w osiąganiu celu. "Zdobywa podstawową zdolność: uczy się uczyć." Rodzina wpływa więc na rozwój umysłowy dziecka. Częste rozmowy z rodzicami, książki znajdujące się w domu rodzinnym, uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych sprzyjają wzbogacaniu wiedzy dziecka, kształceniu jego wyobraźni, spostrzegawczości oraz zdolności logicznego myślenia.

Szkoła powinna zaspokajać od najmłodszych lat potrzeby dzieci. Kształtować ich zdrowy rozwój i wszelkie talenty. Winna uczyć twórczego myślenia jak i również samodzielności.
Współczesna szkoła powinna dawać uczniom znacznie większe możliwości niż tylko opanowywanie książkowej wiedzy, musi uczyć samodzielnego myślenia.
Współczesny nauczyciel powinien odchodzić od roli instruktora, przekazującego jedynie wiedzę, stając się doradcą ucznia, wspomagać go w procesie integralnego rozwoju oraz czynić go współuczestnikiem i współtwórcą tego rozwoju, ale także wprowadzać młodych ludzi w świat osiągnięć nauki, kultury oraz techniki, uczyć otwartości na to, co nowe i wartościowe.

Rolą szkoły jest pobudzenie ucznia do odkrywania wewnętrznych źródeł jego twórczych możliwości i zdolności. Od nauczyciela wymaga się twórczego myślenia i pomocy uczniowi samodzielnie działać i odkrywać tajniki nauki. Do tego potrzebna jest nauczycielowi rozległa wiedza i umiejętność przekazywania jej w interesujący sposób. Nauczyciel przyszłości musi zmienić tradycyjne, nudne zajęcia w spotkania szczególne, doniosłe, osobliwie ważne. Przyszli wychowawcy powinni zachęcać młodzież i dzieci do samodzielnego kształcenia, powinni umieć wyczarować zajęcia interesujące, będące przygodą dla uczniów, a nie codzienną katorgą.