1.Co to jest 'doba' ?

2.Oblicz w ciągu ilu minut Ziemia obracająca się o 1 stopień długości geograficznej.

3.Znając czas jednego obrotu Ziemia i kąt. o jaki się obraca, możesz obliczyć, o ile stopni obraca się Ziemia w ciągu 1 godz. Przedstaw obliczenia.

4.W ciągu jednej godz. Ziemia obraca się o .......
a w ciągy 4 min Ziemia obraca się o ..........-zawsze z zachodu na wschód.


Pilne ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-15T19:19:05+01:00
Doba to okres czasu trwający 24 godz.

60min = 15 stopni
60min. : 15 = 4 min

1 stopien = 4min
60min. : 4min = 15 stopni

W ciągu jednej godz. Ziemia obraca się o 15 <stopni>
a w ciągu 4 min Ziemia obraca się o jeden stopień -zawsze z zachodu na wschód


Chyba tak :)

2 5 2