Odpowiedzi

2016-07-15T00:39:11+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Gęstość substancji jest to masa substancji o jednostkowej objętości.
2. Gęstość liczy się dzieląc masę ciała(substancji) m prze jej objętość V:
\rho= \frac{m}{V}
Jej jednostką jest jednostka masy na jednostkę objętości. W układzie SI jest to  \frac{kg}{m^3}

3.
1 \frac{kg}{m^3}= \frac{10^3 g}{(10^2cm)^3} = 10^{3-6} \frac{g}{cm^3}  = 10^{-3} \frac{g}{cm^3} =  \frac{1}{1000} \frac{g}{cm^3} \\
1 \frac{g}{cm^3}  = \frac{10^{-3}kg}{(10^{-2}m)^3} =10^{-3-(-6) } \frac{kg}{m^3} = 10^3 \frac{kg}{m^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}

4.
Ciężar Q liczy się mnożąc masę m ciała przez przyspieszenie grawitacyjne g:
Q=m\cdot g

Przyjmuje się w przybliżeniu że g=10 \frac{m}{s^2}= 10 \frac{N}{kg}  chociaż przyspieszenie grawitacyjne zależy od szerokości geograficznej. Dokładniejsza średnia wartość to  g=9,81 \frac{m}{s^2}= 9,81 \frac{N}{kg}  . Jednostką ciężaru jest jednostka siły - w układzie SI jest to niuton [1N] - zakładając że masa jest wyrażana w kilogramach [kg], a przyspieszenie w [\frac{m}{s^2}] = [\frac{N}{kg}].

5. Masa jest to stały skalar, będący miarą bezwładności ciała, czyli miarą jej niechęci do zmiany stanu ruchu pod wpływem siły. Ciężar to siła(a więc wektor) przyłożona do ciała, wynikająca z jej oddziaływania grawitacyjnego względem planety i siły odśrodkowej wynikającej z ruchu obrotowego planety. Zależy zarówno masy ciała ale też od planety jak i miejsca na niej. Jednostką masy jest kilogram [kg], a ciężaru niuton [N].
8 5 8