Odpowiedzi

2010-03-15T19:10:55+01:00
I. Nazwa przedsiębiorstwa
1. Nazwa:
Przedsiębiorstwo Usługowe „Dora Travel”
2. Uzasadnienie:
Nazwa jest krótka, dość łatwa do zapamiętania, co jest szczególnie istotne w procesie
tworzenia marki, która ma w przyszłości na trwałe wejść w świadomość klientów. Kojarzy się
pozytywnie, bywa zdrobnieniem od imienia Dorota. A takŜe moŜe się kojarzyć z Dorami,
mieszkańcami staroŜytnej Grecji.
Drugi człon nazwy – „travel” jednoznacznie określa branŜę, w której przedsiębiorstwo
będzie działało, branŜę turystyczną.
II. Charakterystyka przedsiębiorstwa
1. Podstawowe cele działalności:
· Cel ekonomiczny: źródło utrzymania
· Cel psychologiczny: zaspokojenie własnych ambicji, samorealizacja
· Cel edukacyjny: zdobycie doświadczenia w biznesie
2. Dane dotyczące właściciela:
Pan Jan Nowak
ul. Piotra 7
05-200 Warszawa
tel. +48 22 765 34 57
kom. 600 100 200
e-mail: [email protected]
www: http://www.doratravel.com.pl
3. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa:
Przedsiębiorstwo Usługowe „Dora Travel” będzie prowadzić komercyjną działalność
usługową na zasadzie outsourcingu działalności marketingowej danych przedsiębiorstw z
branŜy turystycznej. Prowadzimy pośrednictwo pomiędzy naszymi zakontraktowanymi
klientami, czyli właścicielami obiektów noclegowych na polskim WybrzeŜu, a potencjalnymi
turystami - uŜytkownikami Internetu, którzy poszukują kwatery nad Morzem na dany okres.
(patrz: Produkty).
4. Lokalizacja (siedziba) firmy:
Własny dom mieszkalny przy Al. śeromskiego 12 we Władysławowie leŜący na
działce o powierzchni całkowitej równej 890 m2. Bez hipoteki i bez słuŜebności. Wpis do
księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Pucku o nr WL-122/94 z dnia 17.05.1994 r.
5. Obszar działania:
Oferta firmy skierowana jest głównie dla właścicieli pensjonatów, hoteli, moteli i
kwater prywatnych na terenie gmin Władysławowo, Jastarnia, Hel, Krokowa, Puck,
Kosakowo, Krynica Morska, Stogi, Jantar oraz miast Gdynia, Sopot i Gdańsk. Jednak ze
względu na wykorzystanie w działalności naszego przedsiębiorstwa niematerialnego medium
jakim jest Internet, nasza oferta moŜe być skierowana takŜe dla podmiotów z branŜy
turystycznej działających praktycznie na całym polskim WybrzeŜu
6. Produkty (usługi):
Pozyskiwanie klientów (turystów) dla współpracujących z nami przedsiębiorstw
świadczących zakwaterowanie w miejscowościach nadmorskich. Tworzymy pod adresem
http://www.doratravel.com.pl internetową bazę danych zawierającą szczegółowe
informacje dotyczące standardu i wyposaŜenia pokoi oraz ceny za nocleg w poszczególnych
obiektach noclegowych. Dane te pochodzą od właściciela obiektu i są co miesiąc
aktualizowane. Przy pierwszym podaniu danych sporządzana jest umowa z właścicielem, który
zobowiązuje się do wpłacenia 5% wartości zakontraktowanych przez nas noclegów na nasze
konto bankowe.
Turysta, który przed wyjazdem poszukuje kwatery na dany okres w jednym z
nadmorskich kurortów podaje kryteria, które ma spełniać poszukiwane przez niego pokój.
Nasz system informatyczny na podstawie tego zapytania generuje listę spełniających kryteria
obiektów, z których klient wybiera i rezerwuje najbardziej odpowiadające mu wolne miejsce
2010-03-15T19:13:14+01:00