Shakespeare was about twenty-six when he wrote this play, in around 1595. There are several famous films of it, including the 1968 film by film director Franco Zeffirelli and the 1996 film with claire danes and leonardo di caprio. It ia a classic tale of love and death.

My only love springs from my only hate.
It is the East and Julie is the sun.
Romeo, Romeo, wherefore are thou Romeo?
For never was a story of more woe than of Juliet her Romeo.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T19:14:15+01:00
Szekspir miał dwadziescia szesc lat, gdy pisał tę sztukę, w całym roku 1595. Istnieje kilka znanych filmów, w tym z 1968 film reżysera Franco Zeffirelli i 1996 Film z Claire Danes i Leonardo di Caprio. To m.in. klasyczna opowieść o miłości i śmierci.

Tylko miłość rodzi się z mojej nienawiści.
Jest na wschodzie i Julia słoneczna
Romeo, Romeo, dlaczego to ty Romeo?
Aby nigdy nie była opowieścią o więcej niż Julia biada jej Romeo.