Oblicz reakcje. Pamiętaj o współczynnikach:
C17H33COOH+KOH -> +
C15H31COOH+MgO -> +
C17H35COOH ---> nad strzałką H2 ----> +
Ułóż 3 możliwe sposoby spalania kwasu palmitynowego.
Ułóż reakcje estryfikacji oraz hydrolizy mrówczanu etylu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T19:21:03+01:00
C₁₇H₃₃COOH + KOH -> C₁₇H₃₃COOK + H₂O
2 C₁₅H₃₁COOH + MgO -> (C₁₅H₃₁COO)₂Mg + H₂O
C₁₇H₃₅COOH -> C₁₇H₃₅COO⁻ + H⁺ (nad strzałką chyba powinno być H₂O)

Spalanie kwasu palmitynowego:
- całkowite
C₁₅H₃₁COOH + 23 O₂ -> 16 CO₂ + 16 H₂O
- półspalanie
2 C₁₅H₃₁COOH + 30 O₂ -> 32 CO + 32 H₂O
- niecałkowite
2 C₁₅H₃₁COOH + 14 O₂ -> 32 C + 32 H₂O

Estryfikacja mrówczanu etylu
HCOOH + C₂H₅OH -> HCOOC₂H₅ + H₂O
Hydroliza mrówczanu etylu
HCOOC₂H₅ + H₂O -> HCOOH + C₂H₅OH