Odpowiedzi

2010-03-15T19:36:03+01:00
Mózg-stanowi część ośrodkowego układu nerwowego;leży w jamie czaszki. Jest to centrum gromadzącego i przetwarzającego informację. Mózg człowieka jest jest największy i najbardziej rozwinięty wśród mózgów wszystkich zwierząt,zawiera on około 10(do potegi 12)(tysiąc milardów) neuronów i taką samą liczbę komórek glejowych. Istota szara w mózgu jest skupiona z części obwodowej pod nią znajduje się istota biała. Każdy z neuronów tworzy w mózgu połączenia synaptyczne z mniej więcej tysiącem innych neuronów. Mózg jest siedliskiem świadomości,wrażeń, pamięci i inteligencji.

Mózg z zewnątrz chronią twarde kości czaszki. Dodatkowo jest on otoczony warstwą błon zwanych oponami mózgowymi. Przestrzeń między oponami a mózgiem wypełnia-podobnie jak w wypadku rdzenia kręgowego -płyn mózgowo-rdzeniowy, który pełni funkcję ochronne i pośredniczy w wymianie substancji z krwią. W mózgu występują liczne włosowate naczynia krwionośne za pomocą których jest on zaopatrywany w tlen i glukozę. Dzieki specyficznej budowie ścian tych naczyń do neuronów w mózgu nie przedostają się niepożądane substancje zawaerte w krwi.

W mózgu człowieka można wyróznić kilka obszarów w ktorych są zlokalizowane charakterystyczne funkcje. Do najważnieszych obszarów należa :pień mózgu, podwzgórze,móżdżek i półkule mózgowe.


Rdzeń kręgowy jest zbudowany z wielu neuronów uformowanych w srtukture przypominajaca dlugi i cienki cylinder. Rdzeń kregowy lezy w długim kanale kregowym ktory znajduje sie w kregoslupie i ciagnie sie od podstawy mozu az do koncowej czesci kregoslupa. jest on zbudowany z istoty szarej i otaczajacej ja istota biala
30 4 30
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T19:38:38+01:00
Mózg to największa i najważniejsza część mózgowia. Mózg składa się z dwóch półkul mózgowych ze sobą połączonych. Powierzchnia półkul jest silnie pofałdowana i ma kolor szary. Ta powierzchnia nazywa się korą mózgową, która jest zbudowana z olbrzymiej liczby komórek nerwowych. W korze zachodzi ważny proces dla człowieka- myślenie. Naukowcy odkryli, że określone obszary kory mózgowej odpowiadają na sygnały wysyłane z określonych części ciała. Ośrodek odpowiedzialny za odpowiednią czynność to ośrodek korowy.
Ośrodki korowe w mózgu to:
1. Ośrodek mowy- kieruje pracą mięśni ust i krtani
2. Ośrodek czucia- odbiera sygnały przesyłane ze skóry
3. Ośrodek wzroku- przekształca informacje dostarczone przez nerwy wzrokowe na trójwymiarowe obrazy
4. Ośrodek orientacji- umożliwia rozpoznanie prawej i lewej strony w przestrzeni i ma umiejętność liczenia
5. Ośrodek ruchu- steruje większością ruchów ciała
6. Ośrodek słuchu- umożliwia nam rozumienie mowy i innych dźwięków, oraz słyszenie
7. Ośrodek uwagi koordynacji- umożliwia sprawność ruchów i koncentracji w czasie nauki
Mózg to nerwowe centrum organizmu. Właśnie tu odbywa się kontrolowanie, tłumaczenie, sortowanie i przechowywanie informacji. ;zewnętrzna warstwa półkul mózgowych nazywa się korą mózgową. Przetwarza, zbiera i gromadzi informacje oraz wydaje polecenia poszczególnym częściom ciała.

Rdzeń kręgowy:Znajduje się w kanale utworzonym przez kręgi kręgosłupa. Chroniony jest przez kręgosłup, opony i płyn mózgowo ? rdzeniowy. W istocie szarej znajdują się ośrodki rdzeniowe. Istota biała utworzona jest z włókien nerwowych. Włókna wstępujące przewodzą bodźce do mózgu. Włókna zstępujące przewodzą bodźce w kierunku odwrotnym ? od mózgu do mięśni. Zespoły włókien przewodzące identyczne podniety w tym samym kierunku noszą nazwę dróg nerwowych. Wyróżniamy drogi zstępujące ? odmózgowe, drogi wstępujące ? domózgowe. W rdzeniu kręgowym mieszczą się ośrodki odruchów bezwarunkowych. Najważniejsze to: ośrodki ruchowe kończyn i tułowia w odcinku krzyżowym, ośrodek oddawania moczu i defekacji i ejakulacji. We wszystkich odcinkach piersiowych i górnych lędźwiowych rozmieszczone są ośrodki naczynio ? ruchowe i wydalnicze dla gruczołów potowych i skóry. Mózg chroniony jest kostną mózgoczaszką, otoczony jest 3 błonami tzw oponami mózgowymi: zewnętrzna ? twarda, środkowa ? pajęcza, wewnętrzna ? naczyniowa. Przestrzeń między oponami jest wypełniona płynem mózgowo ? rdzeniowym, który amortyzuje urazy mechaniczne.
Twór siatkowaty ? sieć włókien przebiegająca środkiem rdzenia przedłużonego, śródmózgowia, częściowo międzymózgowia. Odpowiada on za stany emocjonalne i pobudza ośrodki kory mózgowej kresomózgowia. Drażnienie tworu siatkowego wzmaga aktywność, wywołuje bezsenność, wyzwala gniew, kresomózgowie tak długo nie reaguje, dopóki nie zostanie pobudzone przez twór siatkowaty.
17 2 17