1. Oblicz, ile gramów fosforu uległo spalaniu w reakcji ze 100 g tlenu, jeśli produktem spalania jest 177,5 g tlenku fosforu (5) P4O10.
2. W wyniku spalania 10 g wapnia otrzymano 14 g tlenku wapnia. Oblicz, ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji chemicznej.
3. Oblicz masę nadtlenku sodu Na2O2 otrzymanego z 2,3 g sodu i 1,6 g tlenu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:14:55+01:00
1. 177,5g-100g=77,5g

2. 2Ca + O2 -> 2 CaO
10g + x -> 14 g
x=4g

3. 2 Na + O2 -> Na2O2 2,3g 1,6g x x=1,6g+2,3g=3,9g