Przetłumacz na polski
1.I can count form 1 to 20
2. I can name objects in the classroom
3.I can name different rooms in my home
4 I can say the alphabet
5. I can sing in English
6. I can say the months
7. I can names some animals
8. I can name some types of buildinges
9. I can talk about my pet
10. I can talk about my holidays
11.I can talk about the weather
12. I can talk about my family
13. I can names the continents
14. I can play computer games in English
15. I can name some colours
16. I can say the days of the week
17.I can name some foods
Pliss przetłumaczcie mi te zdania to ważne i z góry dzięki xdd

3

Odpowiedzi

2010-03-15T19:18:14+01:00

1.Ja umiem liczyć od 1 do 20
2. Umiem nazwy przedmiotów w klasie
3.ja potrafię wymienić różne pokoje w moim domu
4 mogę powiedzieć alfabet
5. Mogę śpiewać w języku angielskim
6. Mogę powiedzieć miesiące
7. Nie umiem nazw niektórych zwierząt
8. nie umiem nazw niektórych typów budowy
9. Mogę mówić o moim domu
10. Mogę mówić o moich wakacjach
11. Ja mogę mówić o pogodzie
12. Mogę mówić o mojej rodzinie
13. Nie umiem nazw kontynentów
14. Mogę grać w gry komputerowe w języku angielskim
15. Umiem nazwy niektórych kolorów
16. Mogę wymienić dni tygodnia
17.Ja umiem nazwy niektórych środków spożywczych
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:18:43+01:00
1. Umiem liczyd od 1 do 20 .
2. Ja umiem nazwać przedmioty w klasie.
3. Ja umiem nazwać rzeczy w moim domu.
4. Ja umiem mówic alfabet.
5. Ja umiem śpiewać po angielsku.
6. Ja umiem czytać z ust.
7. Ja umiem nazwać zwierzęta.
8. Ja umiem nazwać rzeczy do budowania.
9. Ja umiem mówić do mojego zwierzątka domowego.
10. Ja umiem rozmawiać na codzień.
11. Ja umiem mówić o pogodzie.
12. Ja umiem zrozmiawiac z moją rodziną.
13.Ja umiem nazywać kontynenty.
14. Ja umiem grac na komputerze po angielsku.
15. Ja umiem nazwy kolorów.
16. Ja umiem nazwac konkretne jedzenie.

Wszystko dobrze przetłumaczyłam tylko zamiast " ja umiem " pisz "umiem" ^^ :D
2010-03-15T19:18:47+01:00
1. Umiem liczyć od 1 do 20
2. Umiem nazwać wszystkie obiekty w klasie.
3. Umiem nazwać rózne pokoje w moim domu.
4. Umiem wymienić alfabet
5. Umiem śpiewam po angielsku.
6. Umiem wymienić miesiące.
7. Umiem nazwać niektóre zwierzęta.
8. Umiem nazwać różne rodzaje budowli.
9. Umiem mówić o moich zwierzakach.
10. Umiem rozmawiac o moich wakacjach.
11. Umiem rozmawiać o pogodzie.
12. Umiem rozmawiać o mojej rodzinie.
13. Umiem nazwac kontynenty.
14. Umiem grac w gry komputerowe po angielsku
15. Umiem nazwac niektóre kolory.
16. Umiem wymienić dni tygodnia.
17. Umiem nazwać niektóre jedzenie.

Can=Umiem lub mogę.