Odpowiedzi

2010-03-15T19:13:48+01:00
Stałe pole magnetyczne jest wywoływane przez ładunki elektryczne znajdujące się w ruchu jednostajnym. Dlatego też, przepływ prądu (który też jest ruchem ładunków elektrycznych) wytwarza pole magnetyczne. Ładunki poruszające się ruchem zmiennym (np. hamowane) powodują powstawanie zmiennego pola magnetycznego, które rozchodzi się jako fala elektromagnetyczna. Powstawanie pola magnetycznego na skutek przepływu prądu elektrycznego i innych ruchów ładunków elektrycznych opisuje prawo Biota-Savarta, oraz prawo Ampera, które w postaci uogólnionej wchodzą w skład równań Maxwella.

Niektóre materiały magnetyczne, jak np. ferromagnetyki, wytwarzają stałe pole magnetyczne. Jest to spowodowane superpozycją orbitalnych momentów magnetycznych elektronów (w półklasycznym modelu Bohra przez orbitalny ruch obdarzonych ładunkiem elektrycznym elektronów wokół jądra). Zjawisko to jest dokładniej wyjaśnione w opisie magnetyzmu.

Pole magnetyczne jest też wytwarzane przez zmienne pole elektryczne. Z kolei zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Takie wzajemnie indukowanie się pól zachodzi w fali elektromagnetycznej. Stałe w czasie pole magnetyczne nie wytwarza pola elektrycznego - wynika to wprost z równań Maxwella.

Pole magnetyczne jest bezźródłowe, co wyraża prawo Gaussa dla magnetyzmu. Wynika z niego, że linie pola magnetycznego tworzą zamknięte krzywe, nie zaczynają się, ani się nie kończą — inaczej niż w polu elektrycznym, gdzie linie pola elektrostatycznego wychodzą z ładunków dodatnich i zbiegają się w ładunkach ujemnych.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:28:33+01:00
Przez Uzwojenie Pierwotne płynie prąd przemienny, Dzięki czemu powstaje pole magnetyczne, które się zmienia. Rdzeń magnezuje się i wytwarza strumień magnetyczny zmienny. Uzbrojenie wtórne indukcyjne elektromagnetyczne przez które płynie prąd przemienny i powstaje siła elektromotoryczna.

Żródłem pola magnetycznego są magnesy czyli żelazo i jego stopy ( Nikiel, Kobalt). Magnesy zawsze mają dwa bieguny (północny i południowy). Do badania pola magnetycznego służy igła magnetyczna.
2010-03-15T19:32:51+01:00
Budowę masz całą w załączniku ;) Powodzenia