Rozwiąż równania :
a) < jedna trzecia>x - 2 = x +2
b) 1 - <sześć - siódmych>x =(cztery siódme)
c) 6( <jedna czwarta>x -2) = 18
d) <iks szóstych> - <jedna szósta> = 1
e) -2 (2x - 1 ) = <iks trzecich>
f) <dwie piąte>(3-x) =-2
g) <trzy czwarte>(2-3x) =-6
h) <jedna piąta>(x-3) = 9 - x
i) 0,6+x <linia ułamkowa> przez 2 = x+1

2

Odpowiedzi

2010-03-15T19:30:20+01:00
A) 1/3x-2=x+2
1/3x-x=2+2
-2/3x=4 /:(-2/3)
x= -6

b) 1-6/7x=4/7
-6/7x=4/7-1
-6/7x=-3/7 /:(-6/7)
x=1/2

c) 6(1/4x-2)=18
1i1/4x-12=18
5/4x=20 /:(5/4)
x=16

f) 2/5(3-x)=-2
6/5-2/5x=-2
-2/5x= -3i1/5/:(-2/5)
x= -8

g) 3/4(2-3x)=-6
3/2-9/8x=-6
-9/8x=-6-3/2
-9/8x=-7i1/2
x=6i2/3


h) 1/5(x-3) = 9 - x
1/5x-3/5=9-x
1/5x-x=9+3/5
-4/5x= 9i3/5 /:(-4/5)
x= -12

i) 0,6+x <linia ułamkowa> przez 2 = x+1 /razy 2
0,6+x=2x+2
x-2x=2-0,6
-x=1,4
x=-1.4


Tak mi się wydaje a tych pozostałych to nie wiem, czy to do potęgi czy jak :)

5 5 5
2010-03-15T19:39:28+01:00
A) < jedna trzecia>x - 2 = x +2
⅓x-2=x+2
⅔x=-4 /*³/₂
x=-6
b) 1 - <sześć - siódmych>x =(cztery siódme)
1 - ⁶/₇x=⁴/₇
-⁶/₇x=-³/₇ /* (-⁷/₆)
x =³/₆ = ½
c) 6( <jedna czwarta>x -2) = 18
6(¼x-2) = 18
⁶/₄x - 12 = 18
⁶/₄x = 30 /*⁴/₆
x = 20

d) <iks szóstych> - <jedna szósta> = 1
x/6 - 1/6 = 1 / *6
x - 1 = 6
x = 7

e) -2 (2x - 1 ) = <iks trzecich>
-4x +2 = x/3 / *3
-12x + 6 = x
-13x = -6
x= 6/13

f) <dwie piąte>(3-x) =-2
⅖ (3-x) = -2
6/5 - ⅖x = -2
-⅖x = -3⅕ /*(-5/2)
x = - 16/5 * (-5/2)
x = 8
g) <trzy czwarte>(2-3x) =-6
¾ (2-3x) = -6
6/4 - 9/4 x = -6
- 9/4x = -7i 2/4
x = - 30/4 * -4/9
x = 30/9

h) <jedna piąta>(x-3) = 9 - x
⅕(x-3) = 9-x
⅕x - 3/5 = 9 - x
1 ⅕x =3/5 + 9
6/5 x = 48/5 /*5/6
x = 48/6
x = 8
i) 0,6+x <linia ułamkowa> przez 2 = x+1
(0,6+x ): 2 = x + 1 / *2
0,6+x = 2x + 2
x = - 1,4
2 5 2