Z Arkusza papieru o wymiarach 35 cm i 30 cm wycięto z każdego rogu kwadrat o boku 5 cm.Przez nagięcie 4 prostokątów powstawłych na bokach otrzymano otwarte pudełko.Oblicz objętość tego pudełka.
Zapisz wszystkie obliczenia.

Proszę szybko na jutro to mam !
Za dobre rozwiązanie daje Najlepszą odpowiedź !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T12:47:58+01:00
Z Arkusza papieru o wymiarach 35 cm i 30 cm wycięto z każdego rogu kwadrat o boku 5 cm.Przez nagięcie 4 prostokątów powstawłych na bokach otrzymano otwarte pudełko.Oblicz objętość tego pudełka.
Obliczam długość i szerokość po wycięciu kwadratów z rogów
a=35-2*5=35-10=25cm
b=30-2*5=30-10=20cm
Obliczam objętość powstałego pudełka, gdzie h=5cm( bok wyciętego kwadratu)
V=a*b*h=25*20*5=2500cm3
Odp: Objętość tego pudełka to 2500cm3