Przygotuj 10 zadań tekstowych z równaniem i rozwiąż je
może być z neta
zadania mają być w postaci równania tu daje przykład tylko to jest zwykłe równanie a ja potrzebuje zadanie tekstowe ;;
x/3 + 1 = 5/6 + x/2 /// 6 bo to jest wspólny dzielnik 3, 6 i 2
6 * x/3 + 6 * 1 = 6 * 5/6 + 6 * x/2
2x + 6 = 5 + 3x
- 1x = - 1 / : 1 daje naj !!!
x = 1
to ma być coś w tego stylu tylko ma to być zadanie tekstowe z góry dzięki !!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T11:33:14+01:00
Zad1

Mama i tata mają łącznie 69 lat.Tata jest o 5 lat starszy od mamy.Ile lat ma każde z nich?

x---> wiek mamy
x+5---->wiek taty

x+x+5=69
2x+5=69 /-5
2x=64 /:2
x=32 ----->mama

32+5=37 ----->tata

odp. Mama ma 32 lata a tata 37 lat.


zad2
Kasia i Iza zbierają znaczki. Kasia ma 13 znaczków więcej niż Iza.Ile każda dziewczynka ma znaczków jeżeli razem mają ich 49?

x--->znaczki Izy
x+13---->znaczki Kasi

x+x+13=49
2x+13=49 /-13
2x=36 :2
x=18 ----Iza

18+13=31 ----->kasia

odp.Iza ma 18 znaczk.ów a kasia 31.

zad3.
Babcia z dziadkiem otrzymóją wspólną rentę w wysokości 4000 zł.Ile renty ma babcia jeżeli dziadek otrzymuje 3 razy więcej renty od babci?

x--->renta babci
3x--->renta dziadka

x+3x=4000
4x=4000 /:4
x=1000

odp.Babcia otrzymuje 1000zł renty

resztę za chwilkę:P

zad4
za 5 batoników oraz 3 napoje zapłacono 14 zł.Ile kosztuję 1 napój jeżeli wiemy że 5 batoników kosztuje 5 zł

x-jeden napój
3x-3 napoje

3x+5=14
3x+5=14 /-5
3x=9 /:3
x=3

odp.Jeden napój kosztuje 3 zł

zad5
suma pewnej liczby i liczby o 5 od niej większej jest równa 18 .Co to za liczba?

x---->pewna liczba
x+5 ---->liczba o 5 od niej większa
x+x+5=18
2x+5=18 /-5
2x=13 /:2
x=6,5

odp.Ta liczba to 6,5/

zad6
jalo i darek mają razem 28 lat.Jola jest o 3 lata młodsza od darka.Ile lat ma jola?
x-wiek joli
3x-wiek darka

3x+x=28
4x=28 /:4
x=7


odp.Jola ma 7 lat

zad7
za 3 kartony mleka po 2,10zł i za 2 bohenki chleba zapłacono 9,30zł.Ile kosztuje bohenek chleba?
2x- 2bohenek chleba
3x-3 kartony mleka

3*2,10+2*x=9,3
6,30+2x =9,30 /-6,30
2x=3 /:2
x=1,5

odp. bohenek chleba kosztuje 1,5zł

zad8.
w klasie jest 2 razy więcej dziewczynek niż chłopców.le jest w tej klasie dziewczynek a ile chłopców jeżeli wszystkich dzieci jest 33

x--->liczba chłopców
2x--->liczba dziewczynek
x+2x=33
3x=33 /:3
x=11 ---->chłopcy

33-11=22 --->dziewczynki

odp.W tej klasie jest 11 chłopców i 22 dziewczynki

zad9
kamila ma 13 cukierków a monika 15 ile dziewczynki mają razem cukierków.Ile cukierków dziewczynki mają razem?
x-liczba cukierków obu dziewczynek

x=13+15
x=28

odp.Dziewczynki razem mają 28 cukierków

zad10
obwód trójkąta równoramiennego o podstawie 3 wynosi 28 cm.Ile wynosi ramię tego trujkąta?
x-ramię trójkąta
x+x+3=28
2x+3=28 /-3
2x=25 /:2
x=12,5

ramie trójkąta wynosi 12,5 cm
1 5 1
2010-03-16T11:40:26+01:00
Jacek jest o 2 lata starszy od Agatki. Razem mają 12 lat. Ile lat ma każde z nich.

Jacek=x+2
agatka= x
12=x+x-2
10=x+x
5=x
jacek ma 7 lat, Agatka 5 lat.

Gumka jest 2 razy tańsza od ołówka. razem kosztują 2,40 zł. Ile kosztuje gumka.

Gumka=x
ołówek=x+x
2,40=3x
0,80=x
gumka 80 gr, a ołówek 1,60


Szklanka i spodek kosztują 2,20 zł. Szklanka jest o 2 zł droższa. Ile kosztuje spodek.

szklanka=x+2zł
spodek=x
2,20=x+x+2
0,20=x+x
0,10=x
szklanka=2,10
spodek=10gr


babcia Justyny lubi zbierać grzyby. Wczoraj znalazła kilka prawdziwków, o połowę mniej kozaków i 20 podgrzybków. Razem 35 grzybów.

35=20+x+1/2x
15=1i1/2 x
10=x
kozaków5
prawdziwków 10

Brat jest 3 razy starszy od siostry, a siostra jest o 10 lat młodsza od brata. Ile lat ma siostra.

Brat=15 lat
siostra = 5lat

Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Ile lat musi upłynąć żeby ojciec był trzy razy starszy od syna.

40+5=45
10+5=15
45:15=3

Musi upłynąć 5 lat.


Obwód prostokąta jest równy 16 cm.gdyby jeden bok zmniejszyć o 1, a drugi zwiększyć to powstał by kwadrat. Oblicz długości boków w prostokącie.

16:2=8
8+1=9
8-1=7
boki mają 7 cm i 9 cm.


mama jest 4 razy starsza od córki razem mają 100 lat.Ile lat ma mama.

mama-4x
córka-x
100:5=20
mama-80
córka20

Suma 4 kolejnych liczb nieparzystych jest równa 216. Znajdź te liczby.

216:4=54
czyli 55,53,51,57

Tata jest 2 razy starszy od syna, a syn ma 20 lat.Ile lat ma Ojciec??

20+20=40

ojciec ma 40 lat.
1 5 1
2010-03-16T11:50:22+01:00
1.
Boki trzech boków trójkąta są w stosunku 1:2:5. Obwód trójkąta wynosi 64cm.
Podaj długosci boków?

1:2:5
x,2x,5x- boki trójkąta
x+2x+5x=64
8x=64
x=8
2x=16 cm
5x=40 cm
Boki maja dł. 8cm, 16 cm i 40 cm
2.
Ala jest 3razy starsza od Oli. Za 3 lata będzie 2 razy starsza. Ile lat ma Ola?
x-wiek Oli
3x- wiek Ali
(x+3)*2=3x+3
2x+6=3x+3
x=6-3
x=3
Ala ma 3 lata
3.
znajdź liczbę której 5% wynosi 12

x-liczba
0,05x=12
x=12:0,05
x=240

4
Bilet ulgowy stanowi 50% ceny bitetu normalnego. Ile kosztuje bilet normalny jeśli za oba bilety zapłacono 3,60zł
x-cena b. normalnego
0,5x-cena ulgowego
razem 1,5x
1,5x=3,60
x=3,6:1,5
x=2,40zł
5
Książka jest droższa od zeszytu o 25%. O ile zeszyt jest tańszy od książki?

x-cena zeszytu
125%x-cena ksiązki (y)
y=1,25x /:1,25
x=0,8y
jest tańszy o 20%

6
Tola i Gosia mają razem 64 lale. Tola ma o 6 lal wiecej. Ile lal ma Gosia?
x-lale Gosi
x+6-lale Toli
x+x+6=64
2x=64-6
2x=58
x=29

7
Tomek ma x lat, Zosia o 5 lat wiecej, a Daria 2 razy więcej. Razem mają 45. Ile lat ma każdy z nich?
T:x
Z:x+5
D:2x
razem:x+x+5+2x=4x+5
4x+5=45
4x=40 /:4
x=10
Tomek ma 10 lat, Zosia 15 lat, a Daria 20
8.
Prostokąt i kwadrat mają równe obwody. Jakiej dł. jest bok kwadratu, gdy boki prostokata maja dł. 4cn i 7cm?
obw=2*4+2*7=8+14=22 cm
obw kwadr.=22 cm
4a=22
a=22:4
a=5,5 cm
9.
Jeden kat ostry trójkąta prostokątnego jest 0 15 stopni większy od drugiego ostrego. Jakiej miary są kąty tego trójkąta?
x-kąt najmniejszy
x+15 stopni
x+x+15+90=180
2x+105=180
2x=75
x=75:2
x=37,5 stopnia
x+15=52,5 stopnia
90 stopni
10
Zosia ma 40 zł w skarbonce. Od dzis co miesiąc odkłada po 10 zł do skarbonki. Po ilu miesiącach uzbiera na nowa grą w cenie 120zł
x-liczba miesiecy
40+10x=120
1x0x=120-40
10x=80
x=8 miesiecy
1 5 1