Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Warstwa Ziemi zbudowana z poerwiastków cięzkich, stanowiąca 31,5% masy naszej planety to..
a) płaszcz Ziemi b) litosfera c)jądro Ziemi d) skorupa ziemska.
Na podstawie opisów rozpoznaj wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi.
Obszary wznoszące się na wysokość 300m. n.p.m charakteryzujące się wysokościami względnymi nieprzekraczającymi kilkudziesięciu metru.
Są to obszary nizinne położone poniżej poziomu morza
Stanowią płaską część kontynentu zalaną przez morze sięgające do średniej głębokości 200m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T12:45:12+01:00

Warstwa Ziemi zbudowana z pierwiastków ciężkich, stanowiąca 31,5% masy naszej planety to jądro ziemi


Obszary wznoszące się na wysokość 300m. n.p.m charakteryzujące się wysokościami względnymi nieprzekraczającymi kilkudziesięciu metru. -> wyżyny

Są to obszary nizinne położone poniżej poziomu morza -> depresja

Stanowią płaską część kontynentu zalaną przez morze sięgające do średniej głębokości 200m ->szelf
3 5 3