1. Uzupełnij tabele

Długość podstawy równoległoboku 12cm, 15 m, 7.5 dm, ..., 16 m,
Wysokość opuszczona na tę podstawę 25cm, 7m, 60cm, 0.4m, ...,
Pole równoległoboku ..., ..., ..., 120 dm2, 960 000 cm2,

2. Wysokości równoległoboku są równe 4 cm i 3 c, a jego pole
36 cm2. Oblicz obwód tego równoległoboku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:31:38+01:00
Zad.1
Długość podstawy równoległoboku 12cm, 15 m, 7.5 dm, 0,3m=30dm, 16 m,
Wysokość opuszczona na tę podstawę 25cm, 7m, 60cm, 0.4m, 600cm=6m,
Pole równoległoboku 300cm², 105m², 45dm², 120 dm², 960 000 cm².

Zad.2
P = 36cm²

P= a*h1= 36cm²
h1 = 4cm
a*4cm=36cm²
a = 9 cm

P = b*h2 = 36 cm²
h2 = 3cm
b*3cm = 36 cm²
b = 12cm

Ob = 2*a+2*b=2*9cm +2*12cm = 18cm + 24cm = 42 cm
27 3 27