A)Gdy pan Siwik wyjeżdżał z Gdańska o godz 11.30, licznik kilometrów w samochodzie wskazywał liczbę 41.235. Kiedy o 16.30 pan Siwik dojechał do Szczecina licznik wskazywał 41.661.Z jaką prędkością jechał pan Siwik ?

b) Działka rekreacyjna państwa Kowalskich ma powierzchnię 0,7 ha, a działka państwa Nowaków ma 60a. która z nich jest większa? ( z działaniami ).

c) Na jeden metr kwadratowy gruntu stosuje się 10g nawozu fostorowego. Ile nawozu potrzeba do użyźnienia pola o powieszchni 1,5 ha? Wynik podaj w kilogramach.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T12:14:40+01:00
A)16.30 - 11.30 = 5h
41661 - 41235 = 426 km

v = 426km/5h = 85,2km/v

b) 0.7 ha = 70a
70a>60a
Większą działkę mają Kowalscy.

c) 1,5 ha = 15000 m²
15 000 * 10g = 150 000g = 150kg
1 5 1