Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ile studentów jest obecnych na tym wykładzie?
Obliczenia ;p
Sry..To matematyka ;p

1

Odpowiedzi

2010-03-15T19:39:03+01:00
Mam nadzieje że można równaniem
x - liczba studentów
1/2 x + 1/3 x + 6 = x
3/6 x + 2/6 x + 6 = x /- 5/6 x
6 = 1/6 x / *6
x = 36
Na wykładzie obecnych jest 36 studentów
1 2 1