Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:31:14+01:00
Chrystus zmarł na krzyżu za każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy jego dziećmi, wyznajemy wiarę w jedynego Boga, uczestniczymy we mszy św. Ofiarowaliśmy Jezusowi nasze serca, a on wzamian otoczył nas opieką. W każdej sytuacji możemy na niego liczyć, ponieważ On nigdy nie odwraca się od człowieka, nawet jeśli ten od niego odejdzie. Należymy do rodziny Boga, możemy więc nazywać się dziećmi bożymi- chrystusami. Aby w pełni korzystać z tego określenia należy postępować zgodnie z wolą bożą, dekalogiem i Słowem zawartym w Pismie świętym.