Zad.5str.155Matematyka z plusem
5.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a)4x-(x+6)4 dla x=1/3
b)(x2+1)-(x2-2)+10 dla x=2,2
c)(a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
d)(-a2+2ab-1)+(a2-4ab+5) dla a=1/4 i b=2

Notka:np.x2 to znaczy x do kwadratu itd.
Od razu zanim obliczycie zredukujcie podpunkty zapiszcie w postaci jednomianów.
SZYBKOOO daje 66pkt...

3

Odpowiedzi

2010-03-15T19:38:01+01:00
A)4x-(x+6)4 dla x=1/3
4x-4x+24=
24

b)(x²+1)-(x²-2)+10 dla x=2,2
x²+1-x²+2+10=
13

c)(a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
a+4b-5-2a-3b+5=
-3a+b=
-3*-0,1+0,2=
0,3+0,2=
0,5

d)(-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5) dla a=1/4 i b=2
-a²+2ab-1+a²-4ab+5=
-2ab+4=
-2*1/4*2+4=
-14+4=
3

17 3 17
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T19:38:22+01:00

a)4x-(x+6)4=4x-4x-24=-24

b)(x2+1)-(x2-2)+10 =x²+1-x²-2+10=9

c)(a+4b)-(5+2a)-(3b-5)=a+4b-5-2a-3b+5=-a+b=0,1+0,2=0,3

d)(-a2+2ab-1)+(a2-4ab+5)=-a²+2ab-1+a²-4ab+5=-2ab+4= -2*¼*2+4=-1+4=3
7 3 7
2010-03-15T20:06:39+01:00
A)4x-(x+6)4 dla x=1/3
4x-4x-24=-24

b)(x2+1)-(x2-2)+10 dla x=2,2
x²+1-x²+2=3

c)(a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
a+4b-5-2a-3b+5=-a+b=0.1+0.2=0.3

d)(-a2+2ab-1)+(a2-4ab+5) dla a=1/4 i b=2
-a²+2ab-1+a²-4ab+5=-2ab+4=-2(1/4+2)+4=-1/2-4+4=-1/2

7 3 7