Mając na uwadze nadchodzące kryzysy ekonomiczne
pewien przywódca ważnego państwa postanowił odłożyć zapasy złota na ciężkie czasy. W tym celu
do cylindrycznego zbiornika wypełnionego wodą do wysokości 3 m włożył sztabkę złota o gęstości
19300 kg/m3 i wymiarach 30 cm x 20 cm x 10 cm (patrz rys. 1). Jaka jest całkowita siła działająca
na sztabkę, jeśli gęstość wody wynosi 1000 kg/m3?
(zapisz obliczenia)

1

Odpowiedzi

2010-03-16T01:49:40+01:00
Witaj
dane H=3m, dz=19300kg/m3=19,3kg/dm3, a=30cm=3dm, b=20cm=2dm,
.......c=10cm=1dm, g=10m/s2=10N/kg, dw=1000kg/m3=1kg/dm3
szukane Fc = Fw
Objętość sztabki V = abc = 3dm*2dm*1dm = 6dm3

Siły działające na sztabkę :
1. siła ciężkości Q = mg = dz*V*g skierowana w dół
2.siła wyporu Fw = dw*g*V skierowana w górę
3.sila reakcji podłoża R, jaką podłoże - zgodnie z III ZDN - działa na sztabkę.

....Ponieważ ciało pozostaje w spoczynku, to - zgodnie z I ZDN - całkowita
siła działająca na ciało - wypadkowa siła wszystkich działających na ciało sił -
siła Fc musi być równa 0.
........--->.........---->.............---->............---->
Zatem Fc....=......Q.......+.......Fw.......+.......R.......=........0
a skalarnie.....Fc = Fw + R - Q = 0

................................pozdrawiam