Odpowiedzi

2010-03-15T19:34:04+01:00
FARMACEUTA:Farmaceutą nie tak łatwo zostać. Zanim kandydat zda równie trudny, jak na medycynę, egzamin wstępny, powinien poznać swoje możliwości i predyspozycje, żeby w przyszłości, po studiach, wybrać odpowiednią specjalność farmaceutyczną. Egzamin wstępny na akademiach medycznych jest egzaminem testowym z biologii i chemii.Studia na akademii medycznej są specyficzne. Na farmacji są to w znacznej mierze ćwiczenia laboratoryjne, doświadczenia, a jedynie część stanowią wykłady. Już na I roku studiów uderza znaczny udział przedmiotów chemicznych: chemia nieorganiczna i organiczna, oraz biologicznych: biologia z genetyką, botanika farmaceutyczna i biofizyka. Takie dziedziny, jak historia farmacji, statystyka czy języki obce łącznie z łaciną to przyjemność w porównaniu z tymi pierwszymi.
Na II roku jest więcej przedmiotów, choć bardziej zróżnicowanych. Obok głównych przedmiotów, takich jak: chemia analityczna, chemia fizyczna, biochemia, prowadzone są zajęcia z anatomii i fizjologii człowieka, immunologii i biologii molekularnej.

III rok studiów jest bliższy dyscyplinom ściśle farmaceutycznym. A są to: chemia leków, technologia postaci leków, farmakognozja i farmakokinetyka (losy leków w organizmie). Oprócz tego są jeszcze zajęcia z mikrobiologii i patofizjologii. Od III roku prowadzone są zajęcia fakultatywne, np. apiterapia jako jedna z metod medycyny naturalnej, narkomania, czy wybrane zagadnienia z kosmetologii. Po III roku, w okresie wakacyjnym obowiązkowa jest miesięczna praktyka w aptece otwartej.

Na roku IV kontynuowana jest technologia postaci leków. Rozpoczyna się nauka bardzo istotnych dyscyplin, takich jak: farmakologia, synteza i technologia środków leczniczych, toksykologia, bromatologia i biotechnologia farmaceutyczna. Po roku IV również obowiązkowa jest praktyka, tym razem w aptece szpitalnej.

W 1. semestrze V roku prowadzone są zajęcia z wybranych zagadnień technologii postaci leków, biofarmacji, ćwiczenia w aptece, ustawodawstwo, organizacja i problemy ekonomiki w farmacji, medycyna katastrof i leki pochodzenia naturalnego. 2. semestr poświęcony jest wykonaniu pracy magisterskiej.
1 5 1
2010-03-15T19:34:55+01:00
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy - pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy.

Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Stanowi podstawowe narzędzie w zakresie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:36:59+01:00
Np. policjant

*jest odporny na stres
*Umie sobie radzić w trudnych, złożonych sytuacjach
*jest osobą odpowiedzialną
*potrafi stosować się do obowiązujących norm, procedur postępowania