Odpowiedzi

2009-10-25T19:17:56+01:00
Księga Hioba jest jedną z siedmiu określanych jako mądrościowe. Przedstawia losy człowieka ciężko doświadczanego przez boga, który jednak mimo zwątpień, pretensji i rozterek pozostaje wierny swojemu Stwórcy. Dydaktyczne wartości tego fragmentu Biblii są niezaprzeczalne. Hiob jest wzorem „mężem sprawiedliwym”, jak nazywa go Ezechiel (14, 14). Jest on prawdopodobnie postacią historyczną.

Koleje losu Hioba zostały przedstawione w ciekawej formie literackiej. Nie jest ona jednorodna. Księga Hioba jest złożeniem fragmentów pisanych prozą z podzielonym na dwie części poematem. Rozmaite rodzaje literackie można by wyróżnić w części poetyckiej. Dyskusje Hioba z przyjaciółmi, mowy Elihu i mowy Boga formą swoją przypominają przedmowy sądowe. [...] W poemacie można by jeszcze znaleźć fragmenty lub całe partie zaczerpnięte z lamentacji indywidualnych.8 Na podtekst nie tylko doniosły w swojej wymowie ideowej, ale także urozmaicony i atrakcyjny pod względem literackim.

Podzielenie całości Księgi pomiędzy osoby, od których pochodzą kolejne wypowiedzi, sprawia wrażenie, że jest to dramat. Trzeba tu jednak zrobić pewne zastrzeżenie. Rzadko są to fragmenty połączone z sobą tak doskonale, jak dialog dramatyczny. Niektóre wypowiedzi stanowią autonomiczną całość, chociaż nawiązującą do sytuacji głównej postaci.
6 4 6
2009-10-25T19:19:56+01:00
Hiob był postacią biblijną,mieszkańcem ziemi Us oraz bohaterem starotestamentowej Księgi Hioba powstałej ok. V w.p.n.e.
6 2 6
2009-10-25T19:24:58+01:00
Hiob byl postacia biblijna mieszkancem ziemi Us, bohater starotestamentowej ksiegi hioba powstalej w ok. V w. p. n. e.
5 1 5