1.Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu w temp.20C,Jezeli rozpuszczalność badanej substancji w podanej temperaturze wynosi 25g.
2.Oblicz ile gramów substancji należy rozpuścić w 100g wody aby otrzymać roztwór 10%.
3.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku dodania 100g wody do 400g 5% wodnego roztworu soli.
4.W 60g 15%roztworu rozpuszczono dodatkowo 30g tej samej substancji.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
!!!!!!!!!!HELP!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T01:23:34+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Z def. stęż. procent.
25g subst.-----125g roztworu(25g subst. + 100g wody)
xg subst.------100g roztworu
x=20g subst.
x=20%

2.
Z def. stęż. procent.
10g subst.-----90g wody (100g roztworu -10g subst.)
xg subst.-------100g wody
x=11,11g subst.

3.
Z def. stęż. procent.
5g soli-----100g roztworu
xg soli-----400g roztworu
x=20g subst.
Dolewam 100g wody, więc
20g soli----500g roztworu
xg soli-----100g roztworu
x=4g soli
x=4%

4.
Z def. stęż. procent.
15g subst.-----100g roztworu
xg subst.------60g roztworu
x=9g subst.
Dodaję 30g subst.
39g subst.-----90g roztworu
xg subst.------100g roztworu
x=43,33g subst.
x=43,33%