1. Napisz jak się szanuje prawa człowieka?
2. Dlaczego w 1792 roku upadła monarchia, a Francję ogłoszono republiką?
3. W jaki sposób władze republiki walczyły z rzeczywistymi i domniemanymi wrogami?
4. Co spowodowało koniec "wielkiego terroru"?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:41:10+01:00
1. Prawa człowieka szanuje się nie łamiąc ustaw zapisanych w konstytucji.
2. Monarchia absolutna we Francji upadła w wyniku buntu rewolucjonistów, niezadowolonych z absolutyzmu, przywilejów szlachty i duchowieństwa i ciężkiego położenia ludności.
3. Władze republiki rządzone przez jakobinów skazywały na śmierć duchownych, bezcześciły i zamykały kościoły, zabraniały odprawiania nabożeństw. Przeciwników rewolucji, prawdziwych i domniemanych karano na ogół śmiercią. Aby przyspieszyć procesy, wydano przepis, na mocy którego oskarżony nie miał prawa do obrony.
4. Koniec ''wielkiego terroru'' wywołało postępowanie Robespierre'a (przywódcy jakobinów). Było ono efektem spisku, w którym szczególnie burżuazja stawiała opór. Robespierre'a i jego towarzyszy stracono na gilotynie.

VERY PLEASE :D
[Liczę na naj. odpowiedź]
;DD