Napisz 3 programy wyznaczające objętości brył , które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków.W programie Dev-C++

Oto komendy na pole kwadratu:, możesz z nich skorzystać

#include <iostream>
#include <cstdlib> //Biblioteka zawierająca funkcje ogólne.

//Program POLE KWADRATU
//napisał przyszły geniusz Chuck Norris
using namespace std;

int main()
{
float a,p;

cout << "\nProgram POLE KWADRATU\n"
<< "(C)uczeń 31 Gimnazjum\n\n";
cout << "Program oblicza pole powierzchni kwadratu"
<< " o zadanym boku." << endl << endl;

cout << "Podaj dlugosc boku kwadratu a=";

cin >> a;
//obliczenia
p=a*a;

cout << "\n\n\nPole kwadratu o boku a="
<< a << " wynosi P=" << p << "\n\n";

system("PAUSE");
return 0;}

1

Odpowiedzi

2009-10-27T09:36:17+01:00
Rozumiem ze jeden program ma obliczac objetosc jednej bryly ??
Wszedzie dolaczasz
#include <iostream>
#include <cstdlib>

SZESCIAN

int main()
{
float a=0.0,p;

cout << "\nProgram objetosc szescianu"
<< "(C)uczeń 31 Gimnazjum\n\n";
cout << "Program
oblicza objetosc szescianu"
<< " o zadanym boku." << endl << endl;

cout << "Podaj dlugosc boku szescianu a=";


cin >> a;

while(a<0)
{
cout << "nieprawidlowa dlugosc boku podaj dlugosc boku ponownie"

cin >> a;
}

//obliczenia
p=a*a*a;

cout << "\n\n\n objettosc szescianu o boku a="
<< a << " wynosi P=" << p << "\n\n";

system("PAUSE");
return 0;}

OSTROSLUP PRAWIDLOWY CZWOROKATNY

int main()
{
float a=0.0,b=0.0,p;

cout << "\nProgram objetosc ostroslupa prawidlowego czworokatnego"
<< "(C)uczeń 31 Gimnazjum\n\n";
cout << "Program
oblicza objetosc ostroslupa"
<< " o zadanym boku pola podstawy i zadanej wysokosci" << endl << endl;

cout << "Podaj dlugosc boku pola podstawy a=";


cin >> a;

while(a<0)
{
cout << "nieprawidlowa dlugosc boku pola podstawy podaj dlugosc boku pola podstawy ponownie"

cin >> a;
}

cout << "Podaj wysokosc h=";


cin >> b;

while(b<0)
{
cout << "nieprawidlowa wysokosc, podaj wysokosc ponownie"

cin >> b;
}//obliczenia
p=a*a*b/3;

cout << "\n\n\n objettosc ostroslupa o boku a="
<< a << "i wysokosci h=" << b << "wynosi P=" << p << "\n\n";

system("PAUSE");
return 0;}


STOZEK

cout << "\nProgram objetosc stozka"
<< "(C)uczeń 31 Gimnazjum\n\n";
cout << "Program
oblicza objetosc stozka"
<< " o zadanym promieniu podstawy i zadanej wysokosci" << endl << endl;

cout << "Podaj dlugosc promienia podstawy r=";


cin >> a;

while(a<0)
{
cout << "nieprawidlowa dlugosc promienia podstawy podaj dlugosc pola promienia ponownie"

cin >> a;
}

cout << "Podaj wysokosc h=";


cin >> b;

while(b<0)
{
cout << "nieprawidlowa wysokosc, podaj wysokosc ponownie"

cin >> b;
}//obliczenia
p=a*a*b/3;

cout << "\n\n\n objettosc ostroslupa o boku a="
<< a << "i wysokosci h=" << b << "wynosi P=" << p << "*pi\n\n";

system("PAUSE");
return 0;}