Zad. 9
Jaka jest pojemność (w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa, którego wysokość ma 20 cm, a podstawą jest
a) prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8 dm?
b) trójkąt o podstawie 2,5 dm i wysokości 1,6 dm?
c) równoległobok o wymiarach jak na rysunku (1,5 dm podstawa, 8 cm wysokość)?
d) kwadrat o boku 4,5?
e) romc o przekątnych 60 mm i 85 mm?
Zad.10
Pole powierzchni sześcianu jest równe 150 cm2. Jaka jest objętość tego sześcianu?
Zad. 11
Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 4 cm. Objętość prostopadłościanu jest równa 80 cm3. Oblicz pole powierzchni tego prostopdałościanu,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:52:56+01:00
Zad.9.

a)
12cm*0,8dm*20cm = 1,2dm*0,8dm*2dm = 1,92dm³ = 1,92l

b)
0,5*2,5dm*1,6dm*20cm = 2dm²*2dm = 4dm³ = 4l

c)
1,5dm*8cm*20cm = 1,5dm*0,8dm*2dm = 2,4dm³ = 2,4l

d)
4,5cm*4,5cm*20cm = 0,45dm*0,45dm*2dm = 0,405dm³ = 0,405l

e)
0,5*60mm*85mm*20cm = 30mm*85mm*20cm = 3cm*8,5cm*20cm = 0,3dm*0,85dm*2dm = 0,51dm³ = 0,51l


Zad.10.

a - krawędź sześcianu

6a² = 150cm² |:6
a² = 25cm²
a = √25cm²
a = 5cm

V = a³
V = 5cm*5cm*5cm
V = 125cm³


Zad.11.

h = 80cm³:(4cm*4cm)
h = 80cm³:16cm²
h = 5cm

Pp = 2*4cm*4cm+4*5cm*4cm = 32cm²+80cm² = 112cm²
2 5 2