Zadanie1
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. oblicz miary kątów tego trójkąta.
zadanie 2
Czworokąt ABCD przedstawiony na rysunku obok jest kwadratem. Ustal, jaką długość powinien mieć odcienek a, aby pole trapezu ABCE było 2 razy wieksze odm pola trójkąta AED.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:48:50+01:00
1) pierwszy kąt - 90°
drugi kąt - x
trzeci kąt - (90° + x)/2

(90° + x)/2 + x + 90° = 180°
45° + ½x + x + 90° = 180°
1,5x = 45°
x = 30°

drugi kąt = 30°
trzeci kąt = (90°+30°) / 2 = 60°
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T19:52:02+01:00
1). a= (90 + B) : 2
a +B + 90= 180

2a= 90+B
a+B= 90

a=90 -B
2(90-B) = 90 + B

180 - 2B =90+B
90=3B //:3
B= 30
a= 90- 30 = 60

a do drugiego nie ma rysunku (?!)