1.W tlenie spalono 6 g węgla i otrzymano 22 g tlenku węgla (IV).

a) Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji chemicznej.

2. W wyniku reakcji redukcji tlenku ołowiu (II) węglem otrzymano 20,7g ołowiu. Oblicz, ile gramów węgla wzięło udział w tej reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:31:19+01:00
1.
C + 02 ------> CO2
12...32........44

32 - 44
x - 22

x = 16

Odp. W tej reakcji brało udział 16g tlenu.

2. Pbo + C ------> Pb + CO2
...223...12........207..44.

12 - 207
x - 20.7

x = 1,2
9 3 9