Metalowa listewka o ciężarze P1=5 N podparta jest w odległości 1/8 długości od jednego z końców. Jaka pracę należy wykonać aby przesunąć krótszy koniec listewki w dół 0 x=3 cm? Zakłądamy że ruch ten odbywa się po lini prostej.

1

Odpowiedzi

2009-04-19T15:17:46+02:00
Zrob rysunek.
Narysuj AB=8cm i nazwij AB=l
w odl. 1cm AC zaznacz podpore (taki tojkat ostrzem w gore)
w AS=4cm narysuj wektor w dol i nazwij go P1=5N
W punkcie A narysuj wektor F skierowany w dol

DANE.
P1=5N
s=3cm=0,03m
L=? praca
z sady dzwigni dwustronnaj mamy
F*1/8l=P1*(1/2-1/8)l
F*1/8=P1*3/8
F=3P1

Praca to sila x droga

L=3P1*s=3*5*0,03[J]=0,45[J]


1 5 1