Did you forget
That I was even alive
Did you forget
Everything we ever had
Did you forget
Did you forget
About me

Did you regret
Ever standing by my side
Did you forget
What we were feeling inside
Now I'm left to forget
About us

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it

So now I guess
This is where we have to stand
Did you regret
Ever holding my hand
Never again
Please don't forget
Don't forget

We had it all
We were just about to fall
Even more in love
Than we were before
I won't forget
I won't forget
About us

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it

Somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it
At all

And at last
All the pictures have been burned
And all the past
Is just a lesson that we've learned
I won't forget
I won't forget us

But somewhere we went wrong
Our love is like a song
But you won't sing along
You've forgotten
About us


Będę wdzięczna za przetłumaczenie piosenki, ponieważ bardzo mi się spodobała a ja jestem kiepska w angielskim...Niestety aby zaśpiewać ją publicznie mauszę mieć pojęcie o tym co śpiewam!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-10-25T19:41:56+01:00
Did you forget - Czy zapomniałeś
That I was even alive- Że ja jeszcze żyję
Did you forget- Czy zapomniałeś
Everything we ever had- Wszystko co kiedykolwiek było
Did you forget- Czy zapomniałeś
Did you forget- Czy zapomniałeś
About me- O mnie

Did you regret- Czy żałowałeś
Ever standing by my side- Stojąc kiedykolwiek obok mnie
Did you forget- Czy zapomniałeś
What we were feeling inside- Co czuliśmy ( o naszych uczuciach)
Now I'm left to forget- Teraz zapomnę
About us- O nas

But somewhere we went wrong- Ale gdzieś nam się nie udało
We were once so strong- Kiedyś byliśmy tak silni
Our love is like a song- Nasza miłość jest jak piosenka
You can't forget it- Nie możesz zapomnieć jej

So now I guess- Więc teraz myślę
This is where we have to stand- W tym miejscu musimy stanąć
Did you regret- Czy żałowałeś
Ever holding my hand- Kiedykolwiek trzymając mnie za rękę
Never again- Nigdy więcej
Please don't forget- Proszę nie zapominaj
Don't forget-Nie zapominaj

We had it all- Mieliśmy to wszystko
We were just about to fall
Even more in love- Jeszcze więcej miłości
Than we were before- Niż mieliśmy wcześniej
I won't forget-Ja nie zapomnę
I won't forget-Ja nie zapomnę
About us-O nas

But somewhere we went wrong- Ale gdzieś nam się nie udało
We were once so strong- Kiedyś byliśmy tak silni
Our love is like a song- Nasza miłość jest jak piosenka
You can't forget it- Nie możesz zapomnieć jej

Somewhere we went wrong- Gdzieś nam się nie udało
We were once so strong- Kiedyś byliśmy tak silni
Our love is like a song-Nasza miłość jest jak piosenka
You can't forget it-Nie możesz zapomnieć tego
At all-W ogóle

And at last- I w końcu
All the pictures have been burned- Wszystkie zdjęcia zostały spalone
And all the past- I cała przeszłość
Is just a lesson that we've learned-To była lekcja której się nauczyliśmy
I won't forget-Ja nie zapomnę
I won't forget us-Ja nie zapomnę nas

But somewhere we went wrong- Ale gdzieś nam się nie udało
Our love is like a song- Nasza miłość jest jak piosenka
But you won't sing along- Ale nie chcesz jej śpiewać wciąż
You've forgotten-Zapomniałeś
About us=O nas
2009-10-25T19:45:41+01:00
Zapomniałeś, że żyję nawet zapomniałeś, że wszystko, co kiedykolwiek mieliśmy robi cię zapominać zapomniałeś o mnie pożałowałeś kiedykolwiek, że stanie u mój boku robi cię zapominać co czuliśmy wewnątrz teraz jestem w lewo zapomnieć o nas ale gdzieś wzięliśmy w łeb byliśmy silni kiedyś tak nasza miłość jest jak piosenka, której nie możesz zapominać to więc teraz zgaduję, że to jest gdzie musimy stać pożałowałeś kiedykolwiek trzymając mnie za rękę nigdy więcej proszę nie zapominać nie zapominać My miał to cali My po prostu (dopiero co) zbieraliśmy się spadać Nawet większa ilość (bardziej; więcej) w miłości Niż my byliśmy zanim nie będę zapominać JA nie będzie zapominać O my Ale gdzieś udajemy się nieprawidłowo My były jeden raz (jeżeli) tak (więc) silna Nasza miłość jest podobna do śpiew Wy nie możecie zapominać to Gdzieś udajemy się nieprawidłowo My były jeden raz (jeżeli) tak (więc) silna Nasza miłość jest podobna do śpiew Wy nie możecie zapominać to Przy całym I wreszcie Całe obrazy był spalony I cała przeszłość Jest po prostu lekcja co nauczyliśmy się dowiedział się) nie być zapominać JA nie będzie zapominać my Ale gdzieś udajemy się nieprawidłowo Nasza miłość jest podobna do śpiew Ale wy nie będziecie śpiewać po Was zapomnieliście O USA