Proszę o przetłumaczenie poniższego tekstu na j. angielski. Jest to dla mnie b. ważne. PROSZę BEZ GOOGLE TRANSLATE!

Dla znających j. angielski z pewnością jest to łatwe do przetłumaczenia, liczę na pomoc, z góry THX

Vinci (2004) w reżyserii Juliusza Machulskiego, to film komediowy. Głównymi gwiazdami są Robert Więckiewicz i Borys Szyc.

Akcja filmu dzieje się w Krakowie. Cuma (Robert Więckiewicz) jest złodziejem dzieł sztuki. ze względu na "zły stan zdrowia" wychodzi z więzienia. Postanawia ukraść dzieło ”Dama z łasiczką”, najlepiej strzeżony obraz w Polsce którego autorem jest Leonardo da Vinci. Cuma Postanawia zebrać zespół, w tym celu odwiedza byłego wspólnika Juliana (Borys Szyc). Jak się okazuje Julian jest policjantem i postanawia podmienić obraz na fałszywy, tak aby Cuma ukradł falsyfikat. W tym samym czasie Cuma postanawia dokonać kradzieży, taką samą metodą
.
Akcja jest dopracowana niemal do perfekcji, szczegółowo przemyślana, film jest zaskakujący i bardzo wciągający. Zawiera ciekawe sceny takie jak np. zapadnięcie się ambulansu. Także gra aktorska nie jest zła. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych Polskich Filmów.

Film naprawdę warty obejrzenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:49:33+01:00
Vinci (2004) in the direction of Julius Machulski, it is a comedy film. Robert Więckiewicz and Borys Szyc are chief stars. The action of the film is happening in Cracow. Hawser (Robert Więckiewicz) is a thief of works of art. on account of the "ill health" is released from prison. He is deciding to steal work ” Lady with the little weasel ”, image best watched over in Poland of which Leonardo is an author will give to Vinci. The hawser is deciding to collect the team, to this purpose he is visiting Julian's former partner (Borys Szyc). How Julian turns out he is a policeman and he is deciding to swap the image for false, in order to Hawser stole the falsification. In the same time the Hawser is deciding to commit the theft, with the same method. The action is worked out almost to the perfection, in detail thought over, the film is surprising and very much engrossing. He contains interesting scenes so like e.g. cave-in of the ambulance. The drama game isn't also bad. In my opinion it is one of better Polish Films. Film really worth watching.